Back to All Events

Kulturhusets Sommerfest (lukket arrangement)

Photo by  Amy Shamblen  on  Unsplash

Kulturhuset Mo arrangerer 12. juni sin aller første, men ikke siste, Sommerfest.

Sommerfesten er for støttespillere, samarbeidspartnere, ansatte i bedriftene i Park 22, fagfolk som har jobbet med lokalet, ansatte, styret og eiere, – gode hjelpere og noen inviterte byboere som har besøkt oss siden oppstarten. Det blir sommerlig stemning, musikk og servering og hyggelige timer med latter og prat i et sentrum for oppdagelser og opplevelser.


Vi gleder oss til å takke mange som takkes bør, vi skal fortelle om hva som er gjort etter at dørene åpnet 27. februar og hvilke planer vi har fremover. Varmt velkommen.